Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Czcionka:

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

1.    Złożenie przez kandydatów do klas pierwszych wniosku o przyjęcie do szkoły:
11 maja – 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
26 – 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach:

do 24 czerwca 2020 r.

4.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
13 lipca 2020 r.

4.    Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły:
13 – 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00

5.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
21 lipca 2020 r. do godz. 14.00

6.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
22 – 27 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl

 

E-dziennik

Nauka zdalna

Ranking olimpijski COPTIOSH

Zapraszamy!

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza